List of Members of Third Lok Sabha From 2nd April 1962 to 3rd March 1967
Sr. No. Member Name Gender Constituency Name State Name Party Name
256. Shri Lahri Singh Male Rohtak Punjab Jan Sangh
257. Shri Lahtan Choudhary Male Saharsa Bihar Congress
258. Shri Lakhan Das Chaudhuri Male Shahjahanpur Uttar Pradesh Independent
259. Shri Lakhmu Bhawani Male Bastar-ST Madhya Pradesh Independent
260. Shri Lal Bahadur Shastri Male Allahabad Uttar Pradesh Congress
261. Shri Lalit Sen Male Mandi Himachal Pradesh Congress
262. Shri Laxman Vedu Valvi Male Nandurbar-ST Maharashtra Praja Socialist Party (PSP)
263. Shri Laxmanrao Shrawanji Bhatkar Male Khamgaon-SC Maharashtra Congress
264. Shri Laxmi Das Male Miryalguda Andhra Pradesh Communist Party
265. Shri Laxmi Narayan Bhanja Deo Male Keonjhar-ST Odisha Congress
266. Shri Liladhar Kotoki Male Nowgong Assam Congress
267. Shri M. Malaichami Thevar Male Periyakulam Madras Congress
268. Shri M. Muhammad Ismail Male Manjeri Kerala Muslim League
269. Shri M. Shankaraiya Male Mysore Mysore Congress
270. Shri M.K. Kumaran Male Chirayinkil Kerala Communist Party

Lok Sabha wise Details of Members

Sponsers Area


Sponsers Area


Sponsers Area